Privacy Statement


Dit is het Privacy Statement van Mazda Dealer Ondernemers Vereniging (MDOV) en de deelnemende Mazda-dealers aan dit platform. Dit betreft overigens geen platform van Mazda Motor Nederland, maar dit initiatief wordt wel volledig door haar ondersteund. In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruiken.

In de eerste plaats worden de gegevens die u opgeeft op deze site gebruikt om uw aanvraag (bijvoorbeeld voor een brochureaanvraag) te behandelen en op te volgen door MDOV en/of de deelnemende Mazda-dealers aan dit platform. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te kunnen (laten) doen. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij onderstaand adres.

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden  - in het bijzonder Mazda Motor Nederland - ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden bij onderstaand adres.

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven en de opt-in heeft geaccepteerd, dan kan deze ook gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten. Uw e-mailadres kan tevens gebruikt worden voor het ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door MDOV, de deelnemende Mazda-dealers aan dit platform, Mazda Motors Nederland of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door MDOV en de deelnemende Mazda-dealers zorgvuldig geselecteerd. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment in de e-mail afmelden.

Wanneer u reeds een relatie met ons heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. Indien u vragen of verzoeken heeft over het privacy-beleid, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen naar:


MDOV KvK nr. 40321341
Hoofdveste 32b
3992 DG Houten

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden of voor websites van derden waarmee deze site linkt. MDOV kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.

De tekst van dit Privacy Statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.